GDPR / Salon Schmuck Copenhagen
CVR.:34041288 – Opdateret Juni 2018
Kilder: ASE selvstændig (persondatabehandling)
Virk.dk (PrivacyKompasset)

 

Dataansvarlig
Kristine Pil
Telefon: +45 5255 8402
E-mail: info@salonschmuck.dk

 

DPO (Data Protection Officer)
Didde Juul
didde@urbanorganizer.dk
Telefon:  +45 50430711

 

A: Generelle oplysninger om GDPR
Personoplysninger
Personoplysninger er oplysninger, man kan identificere en person ud fra.

1.a. Almindelige personoplysninger
Eksempelvis navn, adresse, telefon, e-mail, stillingsbetegnelse, lønoplysninger, kontonummer, fravær, sygedage, køn, foto, medarbejder-ID, advarsler, påtaler, loginnavn, sko- og tøjstørrelser, eksamenskarakterer, ansættelseskontrakt, CV mv

1.b. Følsomme personoplysninger

Eksempelvis race eller etnisk oprindelse, politisk og religiøs overbevisning, medlemskab af fagforening, helbredsoplysninger, seksuelle forhold, straffeattest, personlighedstest, væsentlige sociale problemer, bortvisning fra arbejdsplads mv.


1.c. Fortrolige personoplysninger
Eksempelvis cpr. Nummer

 

Behandling af personoplysninger

Behandling er enhver aktivitet, uanset op det er automatisk, manuel eller digital aktivitet.

 

Eksempelvis registrering af fravær og sygedage, tilpasning og ændring af medarbejderoplysninger, opbevaring af kontrakter og ansøgninger, søgninger på Facebook mv, søgning i e-mails, anvendelse af kalendersystemer og it-registre, gennemgang af ansøgninger, behandling af løn, indhentelse af lægelige dokumenter mv.

 

Krav til behandling af personoplysninger

Behandlingen skal altid foregå lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde for den registrerede.

 

Virksomheden kan, såfremt det er et led i opfyldelse af samarbejdsforholdet, indhente og behandle almindelige personoplysninger (1.a.) uden at indhente samtykke fra den registrerede.

 

Virksomheden skal som udgangspunkt indhente samtykke fra den registrerede, hvis virksomheden indhenter og registrerer følsomme personoplysninger (1.b.)

 

Indhentning af personoplysninger

 

4.a. Indhentning af personoplysninger hos personen selv.

Virksomheden skal på et klart og tydeligt sprog forklare formålet med at indsamle oplysningerne, samt hvem personen kan kontakte for at få ændret/slettet oplysningerne.

 

4.b. Indhentning af personoplysninger hos andre end personen selv

Virksomheden skal oplyse personen om indsamlingen.

 

Virksomheden skal på et klart og tydeligt sprog forklare formålet med at indsamle oplysningerne, på hvilket grundlag virksomheden har ret til at behandle oplysningerne samt hvem personen kan kontakte for at få ændret/slettet oplysningerne.

 

Personers adgang til de behandlede personoplysninger

Personer har ret til at få udleveret en oversigt over de oplysninger, som virksomheden behandler om vedkommende. På forespørgsel skal dette ske inden for en måned. Virksomheden kan som udgangspunkt ikke kræve betaling for at udarbejde oversigten (medmindre der er tale om chikane).

 

Ændring af urigtige personoplysninger

Virksomheden er forpligtet til at ændre urigtige oplysninger.

Dette skal ske inden for en måned fra anmodningen.

 

Sletning af personoplysninger

Virksomheden må gemme oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med opbevaringen/behandlingen. Ved henvendelse derom behandles anmodningen inden for 30 dage.

 

Den registreredes rettigheder
Ønskes tilbagetræning af samtykke til behandling af personoplysninger, behandles anmodningen inden for 30 dage.

 

Salon Schmuck Copenhagen som dataansvarlig

Salon Schmuck Copenhagen behandler udelukkende almindelige oplysninger (1.a)
i virksomheden. Salon Schmuck Copenhagen behandler ikke følsomme oplysninger (1.b)
i virksomheden. Salon Schmuck Copenhagen behandler ikke fortrolige oplysninger (1.c)
i virksomheden.

 

Personoplysninger der behandles er navne, adresser, telefon, e-mail, stillingsbetegnelser, CVR-nummer for personligt ejet virksomheder ( samarbejdspartnere )  fotos, tekstindhold, login information samt databehandler / kontrakter

 

Formålet med behandlingen er online booking og håndtering af kunder til klinikken samt markedsføring af klinikken med e-mailmarketing.

 

Alle formål i forhold til dokumentation overfor offentlige myndigheder samt juridiske aspekter er forældede efter 5 år, så Salon Schmuck Copenhagen sletter alle uaktuelle personoplysninger i førstkommende juni måned 5 år efter at de er uaktuelle.

Ønsker en kunde/samarbejdspartnere at få foretaget en sletning af dennes data, sker dette senest 30 hverdage efter pågældendes anmodning. Kristine Pil er ansvarlig for sletningen.


Salon Schmuck Copenhagens om databehandler

Salon Schmuck Copenhagen behandler udelukkende almindelige oplysninger (1.a)
i virksomheden. Salon Schmuck Copenhagen behandler ikke følsomme oplysninger (1.b)
i virksomheden. Salon Schmuck Copenhagen behandler ikke fortrolige oplysninger (1.c)
i virksomheden.

 

Personoplysninger der behandles er navne, adresser, telefon, e-mail, stillingsbetegnelser, fotos, tekstindhold, login information.

 

Formålet med behandlingen er online booking af kunder til klinikken via Geckobooking.dk samt markedsføring  af klinikken med e-mailmarketing med mailchimp.com og deling af nyhedsbreve på sociale medier, herunder facebook.com og instagram.com

 

Personoplysningerne indhentes altid hos kunden selv.

 

Alle formål i forhold til dokumentation overfor offentlige myndigheder samt juridiske aspekter er forældede efter 5 år, så Salon Schmuck Copenhagen sletter alle uaktuelle personoplysninger i førstkommende juni måned 5 år efter at de er uaktuelle.

Ønsker en kunde at få foretaget en sletning af dennes data, sker dette senes 30 hverdage efter pågældendes anmodning. Kristine Pil er ansvarlig for sletningen.

 

Salon Schmuck Copenhagens samarbejdspartnere

 

Salon Schmuck Copenhagen behandler udelukkende almindelige oplysninger (1.a)
med virksomhedens samarbejdspartnere.
Salon Schmuck Copenhagen behandler ikke følsomme oplysninger (1.b)
med virksomhedens samarbejdspartnere.
Salon Schmuck Copenhagen behandler ikke fortrolige oplysninger (1.c)
med virksomhedens samarbejdspartnere.

 

Personoplysninger der behandles er / kan være navne, adresser, telefon, e-mail, stillingsbetegnelser, CVR-nummer for personligt ejet virksomhed, kontonummer, køn, fotos, loginnavne samt samhandelskontrakt/samarbejdskontrakt.

 

Formålet med behandlingen af persondata er: at udføre udbudte behandlinger, på vegne af Salon Schmuck Copenhagen. Alle samarbejdspartnere fungerer som selvstændige virksomheder med eget CVR. Nummer. Salon Schmuck Copenhagen ligger dertil lokaler, kundekartotek og  firmanavn.

 

Alle formål i forhold til dokumentation overfor offentlige myndigheder samt juridiske aspekter er forældede efter 5 år, så Salon Schmuck Copenhagen sletter alle uaktuelle personoplysninger i førstkommende juni måned 5 år efter at de er uaktuelle.

Ønsker en samarbejdspartner at få foretaget en sletning af dennes data, sker dette senes 30 hverdage efter pågældendes anmodning. Kristine Pil er ansvarlig for sletningen.

 

Salon Schmuck Copenhagens medarbejdere

Salon Schmuck Copenhagen har pt. IKKE medarbejdere ansat i virksomheden.

behandler udelukkende almindelige oplysninger (1.a) om virksomhedens medarbejdere.

Salon Schmuck Copenhagen behandler ikke følsomme oplysninger (1.b) om virksomhedens medarbejdere.

Personoplysninger der behandles er navn, adresse, telefon, e-mail, stillingsbetegnelse, CPR-nummer, lønoplysninger, kontonummer, fravær, sygedage, køn, foto, medarbejder-ID, advarsler, påtaler, loginnavn, ansættelseskontrakt samt CV.

Formålet med behandlingen er juridiske aspekter omkring ansættelsesforholdet, indberetningsmæssige forpligtelser i forbindelse med løn mv, samt lovgivningsmæssige forhold omkring opbevaring og dokumentation i forbindelse med skatteregler mv.

Personoplysningerne indhentes som udgangspunkt hos medarbejderen selv. Dog indhentes nye skattekort via tredjepart.

Medarbejderen kan henvende sig til Kristine Pil, såfremt medarbejderen ønsker oversigt over hvilke personoplysninger der behandles om medarbejderen, eller såfremt medarbejderen ønsker personoplysninger om medarbejderen ændret eller slettet.

Salon Schmuck Copenhagen sletter personoplysninger, når der ikke længere er behov for at behandle dem i forhold til behandlingsformålet.

Alle formål i forhold til dokumentation overfor offentlige myndigheder samt juridiske aspekter er forældede efter 5 år, så Salon Schmuck Copenhagen sletter alle uaktuelle personoplysninger i førstkommende juni måned 5 år efter at de er uaktuelle.

Kristine Pil er ansvarlig for sletningen.

 

 

GDPR
Information om behandling af din data på www.salonschmuck.dk


Denne hjemmeside udbydes af:
Salon Schmuck Copenhagen

Stefansgade 36

2200 København N.
Cvr. 34041288

Telefon:  +45 5255 8402
E-mail: info@salonschmuck.dk


Dataansvarlig
Kristine Pil
info@salonschmuck.dk
+45 5255 8402

DPO (Data Protection Officer)
Didde Juul
didde@urbanorganizer.dk
+45 5043 0711

Cookies
Denne hjemmeside anvender IKKE cookies eller andre tracking systemer

Google Analytics
Denne hjemmeside anvender IKKE sporingskoder fra Google Analytics


Facebookpixel
Denne hjemmeside anvender IKKE pixelkoder fra Facebook

Geckobooking – Online booking
Denne hjemmeside anvender Geckobooking.dk til at håndterer bookinger online

 

Mailchimp – e-mailmarketing

Denne hjemmeside anvender Mailchimp til tilmelder til nyhedsbrev og e-mailmarkedsføring

Mailchimp (e-mailmarketing )

Det indsamler vi:
På hjemmesiden har de besøgende mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Det er altså ikke data vi indsamler, men frivillige og aktive tilmeldinger, fra vores besøgende til vores nyhedsbrev.

Til hvilket formål:
Oplysningerne bruges til at lave relevant e-mailmarketing med nyhedsbreve.

Hvad har vi liggende:
Vi har følgende oplysninger på brugerne; Navn og e-mailadresse.

 

Hvor lang tid har vi dem liggende: 
Målgruppens data ligger i Mailchimp, så lang tid tilmeldte ønsker det. Det vil sige, man bliver ved at modtage nyhedsbreve, så lang tid man ønsker det. Man kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket, nederst i de tilsendte mails eller ved at ringe +45 5255 8402 eller skrive til: info@salonschmuck.dk. Data sælges og byttes aldrig.

Hvordan sletter vi data:
Såfremt en kunde eller samarbejdspartner ønsker at få slettet data/informationer som
vi har samlet via vores tilmeldingsformular på hjemmesiden og Facebook, er proceduren følgende: Man kan til en hver tid afmelde sig nyhedsbrevet, ved at klikke på afmeldingslinket nederst i de tilsendte mails eller ved at ringe på +45 5255 8402 eller skrive info@salonschmuck.dk.
Mailchimp tilpasser løbende deres systemer i henhold til de retningslinjer som de skal leve op til i forbindelse med GDPR.

 

GDPR: Mailchimp`s politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller/og samtykkemekanismer
https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.41293410.1132338182.1526307874-2053141191.1526307874

 

Geckobooking.com  ( online booking )

Det indsamler vi:
Ved online booking af behandling oplyser kunden navn, efternavn, e-mail samt telefonnummer.

Til hvilket formål:
Oplysningerne bruges til booking af behandling. Kunden har muligheden for at tilmelde sig e-mailmarkedsføring ved booking. Dette er en aktiv og frivillig, ikke autoudfyldt handling.

Hvad har vi liggende:
Vi har følgende oplysninger på kunderne: Navn, efternavn, telefonnummer og e-mailadresse.
Vi har desuden oplysninger om hvor mange gange kunden har besøgt klinikken, på hvilken dato, eventuelle notater til klinikken fra kunden selv.

 

Hvor lang tid har vi dem liggende: 
Kundens data ligger i Geckobooking.com så lang tid kunden ønsker det. Man kan til enhver tid slette sin data ved at ringe til +45 5255 8402 eller skrive til: info@salonschmuck.dk. Vi deler oplysninger med mailchimp., til brug til, e-mailmarkedsføring, til de der ved booking, selv har sagt ja tak til e-mailmarketing. Har kunden ikke været i klinikken de sidste 5 år. Slettes alt data.

Hvordan sletter vi data:
Såfremt en kunde eller samarbejdspartner ønsker at få slettet data/informationer som
vi har fået ved booking af behandling gennem Geckobooking.dk eller telefonen, kan dette gøres
ved at ringe +45 5255 8402 på eller skrive til info@salonschmuck.dk. Geckobooking.com tilpasser løbende deres systemer i henhold til de retningslinjer som de skal leve op til i forbindelse med GDPR.

 

Dine rettigheder:
Du kan tilbagetrække dit samtykke til at modtage markedsføring, samt til behandling af personoplysninger fra Salon Schmuck Copenhagen ved at ringe på 45 5255 8402 eller skrive til info@salonschmuck.dk . Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til markedsføring.